Verloop jongeren in bouw onrustbarend

Het verloop onder jongeren in de bouw is onrustbarend hoog. Vier van de tien die in de branche aan het werk gaan, hebben na twee jaar de bedrijfstak de rug al weer de rug toegekeerd. Een aantal keert wel terug, maar ook als deze mee worden gerekend blijft de omvang van het verloop groot, zo blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIM).

In de bouw speelt heel sterk een periode-effect een rol. Daarmee wordt bedoeld dat de loopbaan van werknemers op een zeker moment kan worden beïnvloed door een verandering op de arbeidsmarkt. Een ingrijpende gebeurtenis in de bouw was de recessie in het begin van de jaren tachtig. Vooral jongeren werden toen getroffen. Deze verlieten de bedrijfstak toen in groten getale. In meerderheid blijken zij er ook niet meer in teruggekeerd. Dergelijke ervaringen van werknemers bekoopt de bouw met een definitief verlies van waardevolle arbeidskrachten, aldus het EIM. (ANP)