Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de brieven `Verkeersveiligheid' (6 november) als reactie op het artikel `De verleidelijke jacht op het boetegeld', meen ik dat het goed is indien automobilisten in Nederland eens zouden beseffen dat de overheid hen voor de gek houdt door te stellen dat controles op snelwegen iets met verkeersveiligheid te maken hebben. Nog geen tien procent van de dodelijke ongevallen gebeurt namelijk op snelwegen en dan meestal bij bijzondere weersomstandigheden, de rest op secundaire wegen en binnen de bebouwde kom, waar nauwelijks ooit gecontroleerd wordt.