Studie naar nieuw bestuur pensioenfonds

De pensioenbeheerders die voor grote ondernemingen werken willen een studie naar de toekomstige bestuurlijke organisatie van de pensioenfondsen. De beheerders voelen onder meer toenemende druk van gepensioneerden die naast werkgevers en werknemers in het bestuur van de fondsen willen komen.

Dat zei voorzitter C. van Rees van de gezamenlijke ondernemingspensioenfondsen (OPF) vanochtend op het tienjarig bestaan van zijn organisatie. De ondernemingspensioenfondsen beheren ruim 300 miljard van de 850 miljard gulden beleggingen in de pensioenwereld. Zij werken meestal voor en zijn gelieerd aan concerns als Philips, Shell en Unilever.

De pensioenfondsen zijn vrijwel allemaal georganiseerd als een stichting, waarvan het bestuur uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bestaat. Gepensioneerden krijgen de komende jaren wel meer invloed, maar hun ambities reiken verder dan het convenant dat fondsen, ouderorganisaties en kabinet hebben gesloten, aldus Van Rees. Zij willen ook wel delen in de hoge rendementen die de fondsen de afgelopen jaren hebben behaald.

Een knelpunt dat Van Rees constateert is dat het bestuur formeel verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het fonds, maar dat het beleggen van de miljarden zo complex en dynamisch is geworden dat de directie van de fondsen de feitelijke beslissingen neemt. ,,Het bestuur bestaat uit part-time, zeer part-time bestuurders. Wie stel je dan verantwoordelijk'', vroeg Van Rees zich gisteren af tijdens een persgesprek. Een optie is dat de pensioenfondsen een vergelijkbare bestuurlijke vorm krijgen als grote bedrijven, met een directie die de verantwoordelijk is voor de gang van zaken, een controlerende raad van commissarissen en een bestuur met werkgevers en werknemers dat bijvoorbeeld voor pensioenzaken verantwoordelijk is. Van Rees wil zich niet vastleggen op een uitkomst van de studie.