Sterke fluctuatie reserverekening

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week de rente op de basisherfinancieringsfaciliteit, de refi-rente, te verhogen met 50 basispunten. Die verhoging ging gisteren in, omdat toen een van de twee lopende herfinancieringsfaciliteiten verviel.

Naast de refi-rente werden ook de tarieven van de permanente faciliteiten opgetrokken met 50 basispunten. Omdat deze faciliteiten een looptijd van een dag hebben werd de verhoging op vrijdag ingevoerd. De depositorente en de marginale beleningsrente werden verhoogd tot respectievelijk 2,0 en 4,0 procent.

Verder deed zich vorige week een aantal verkrappende mutaties voor. De post bankbiljetten in omloop nam toe met 1,8 miljard tot 345,4 miljard euro. Daarnaast werd een oude herfinancieringsregeling vervangen door een 9 miljard kleinere regeling van 66 miljard euro. Het beroep op de marginale beleningsfaciliteit nam met 0,6 miljard euro af. Noemenswaardige verruimende mutaties deden zich nauwelijks voor.

Als gevolg van bovengenoemde transacties hielden financiële instellingen aan het einde van de verslagweek 8,5 miljard euro minder aan op de reserverekening. Maar in de loop van de verslagweek fluctueerde deze post sterk. Maandag nam deze met 15 miljard euro toe door uitkeringen (rente en aflossing) van met name de Italiaanse overheid, waarna woensdag weer 9 miljard euro van de rekening werd afgehaald in verband de kleinere herfinancieringstransactie. Na een daarop volgende lichte stijging, vertoonde de reserverekening vrijdag een vooralsnog onopgehelderde scherpe daling van 17 miljard euro.

De afname van de aanhouding op de reserverekening had nauwelijks effect op de geldmarktrente. Partijen waren via informele weg al voorbereid op de verkrapping van 17 miljard euro. Bovendien lag de geldmarkt er relatief ruim bij. De banken hielden gemiddeld 108 miljard euro aan op de reserverekening, een bedrag dat ruimschoots boven de reserveverplichting van 103,5 miljard ligt.

Bron: ING Economisch Bureau