Privatisering NOB later

De verzelfstandiging van het Nederlands Omroepproduktiebedrijf (NOB) heeft vertraging opgelopen. Aanvankelijk zou de wijze van vervreemding vlak na de zomer bekend worden, maar het NOB en de betrokken ministeries gaan zich pas begin volgend jaar over kandidaat-aandeelhouders buigen.,,Zorgvuldigheid gaat boven haast'', geven de betrokkenen aan als reden voor het oponthoud. Eind februari stemde de Eerste Kamer in met de privatisering van het facilitair bedrijf.