Nettowinst Aegon met 22 procent gestegen

De nettowinst van verzekeraar Aegon is in de eerste negen maanden gestegen met 22 procent naar 1.099 miljoen euro. Aegon handhaaft de verwachting dat de winstgroei over geheel 1999 zal uitkomen tussen 22 en 25 procent.

Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Beleggers reageerden lauw op het nieuws. Het aandeel Aegon noteerde vroeg in de middag een verlies van enkele tienden van een procent op 87,35 euro.

De winst per aandeel van Aegon is gestegen met 18 procent naar 1,84 euro. Sinds 21 juli van dit jaar telt Aegon in zijn rapportage de resultaten mee van de verzekeringsactiviteiten van het overgenomen Transamerica in de Verenigde Staten. Aegon verwacht dat de overname de nettowinst per aandeel over geheel 1999 met ten minste drie procent zal doen toenemen. ,,De toename van 49 procent in activa, mede als gevolg van de Transamerica-acquisitie en nieuwe productie, zal in het nieuwe millennium een drijvende kracht blijven achter de verdere winstgroei van Aegon'', aldus bestuursvoorzitter K. Storm vanmorgen in een geschreven verklaring.

Aegon zal ook het Britse Guardian Royal Exchange dit jaar meetellen in de resultaten. In het afgelopen kwartaal is deze overname daarop niet van invloed geweest.

Aegon is met name tevreden over de winstgroei in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. In de Verenigde Staten nam de nettowinst toe met 27 procent tot 594 miljoen euro (54 procent van het totaal), in Nederland met 15 procent tot 495 miljoen euro (45 procent van het totaal). Tegenover de gunstige bijdrage in deze landen staat een verlies van 53 miljoen euro in Spanje, waar de reserves van het schadebedrijf versterkt moesten worden.

In Nederland is de winst van Aegon exclusief de bijdrage van Bank Labouchere gestegen met 11 procent. De toename in de winst voor belastingen bedroeg 18 procent (exclusief Bank Labouchere). Volgens Aegon is de hogere belastingdruk op de winst van de bankactiviteiten een belangrijke reden voor het verschil in de stijging van de winst voor belastingen en de nettowinst.

De resultaten uit levensverzekerings- en pensioenactiviteiten stegen in Nederland minder dan gemiddeld, met 11 procent. Beleggingsresultaten droegen bij aan de toegenomen brutomarge. De premie-inkomsten uit levensverzekering stegen met 13 procent, de verdiensten uit koopsommen met 24 procent. De winst voor belastingen uit schadeverzekeringen nam eveneens toe met 24 procent, voornamelijk dankzij een forse verbetering van de resultaten uit ziektekosten- en ongevallenverzekering.