Kindsoldaten

Wereldwijd worden meer dan 300.000 kinderen in 35 landen gebruikt als soldaat bij gewapende conflicten. Deze kindsoldaten worden ingezet aan het front of op een andere manier te werk gesteld in de binnenlandse strijdkrachten of rebellenlegers. Alleen in Afrika zijn er al 120.000 kindsoldaten.

Vooral in landen waar een burgeroorlog heerst, vormen kinderen een waardevolle aanvulling op nationalistische legers of guerrillatroepen. In Afghanistan, Colombia, Burundi en Sierra Leone worden duizenden kinderen geronseld om deel te nemen aan de strijd.

Werkzaamheden Hoewel de kinderen zich soms vrijwillig aansluiten, wordt een aanzienlijk deel ontvoerd uit plattelandsgebieden of vluchtelingenkampen en gedwongen te werk gesteld. Het merendeel van de kindsoldaten die aan het front vechten bestaat uit jongens vanaf vijftien jaar, maar ook jongere kinderen worden het slachtoffer.

Kinderen vanaf tien jaar of nog jonger worden gerekruteerd en ingezet als boodschapper, kok of drager van wapens en voedsel. Meisjes verrichten meestal huishoudelijke werkzaamheden en worden vaak seksueel misbruikt door de soldaten.

Verdrag Volgens het VN-verdrag voor de rechten van het kind kunnen kinderen onder de 15 jaar niet ingezet worden bij gewapende conflicten, zelfs niet wanneer het gaat om vrijwillige deelname.

Ruim zestig landen rekruteren jongeren onder de achttien jaar voor hun strijdkrachten. In Nederland kunnen jongeren vanaf zeventien jaar BBT'er worden: beroepsmilitair voor bepaalde tijd. Volgens de Nederlandse Coalitie tegen Gebruik van Kindsoldaten (o.a. Rode Kruis, Amnesty International, Defence for Children, UNICEF) dient de minimumleeftijd voor rekrutering verhoogd te worden naar 18 jaar.

In het VN-verdrag moet worden vastgelegd dat kinderen niet gerekruteerd mogen worden, dan voorkomt men ook dat ze daadwerkelijk deelnemen aan vijandelijkheden.