`Kabinetsplannen over pensioenen te complex'

De voorstellen voor pensioenen in het nieuwe belastingstelsel zijn te ingewikkeld. Dat stellen de coalitiefracties PvdA, VVD en D66 in hun schriftelijke reactie op het Belastingplan 2001 van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën).

De coalitiefracties hebben hun reacties vandaag ingediend. CDA en GroenLinks volgen maandag. De PvdA-fractie meent dat de Belastingdienst in de toekomst aan belastingbetalers informatie moet verschaffen over hun pensioenopbouw. Volgens fractielid Van Zijl kan dat ,,heel simpel'' op de belastingaanslag worden vermeld: ,,Zoveel pensioen heeft u al opgebouwd, zoveel mag u nog aftrekken.''

In het kabinetsvoorstel zijn aanvullende pensioenregelingen alleen aftrekbaar voorzover die bijdragen aan een pensioen dat maximaal 70 procent van het eindloon bedraagt. Het kabinet wil de vaste aftrek van 6.000 gulden voor lijfrentepremies schrappen, wat 1,5 miljard gulden moet opleveren.

De coalitiefracties menen dat deze kabinetsplannen leiden tot grote onduidelijkheid bij mensen die geen gebruik maken van collectieve pensioenvoorzieningen, met name voor zelfstandige ondernemers en voor mensen die vaak van baan wisselen. De PvdA meent dat de voorgestelde regels alleen uitvoerbaar zijn als de Belastingdienst informatie verschaft over eventuele `pensioengaten'.

De PvdA is bereid, als tweede optie, akkoord te gaan met de handhaving van een beperkte lijfrente-aftrek wanneer het voorstel over de pensioen-service van de Belastingdienst niet uitvoerbaar zou zijn.

De SER heeft eerder dit jaar voorgesteld een aftrekpost van 4.000 gulden voor pensioenregelingen te handhaven. Ook de VVD en D66 neigen ernaar dit SER-advies te volgen, op voorwaarde dat de beoogde bezuiniging van 1,5 miljard op pensioenvoorzieningen wordt gehaald.

De VVD-fractie meent dat de kabinetsplannen ongunstig uitpakken voor ondernemers met een eigen BV en voor enkele groepen met een middeninkomen. D66 stelt dat de voorstellen onvoldoende bijdragen aan economische zelfstandigheid van burgers. D66 wil de handhaving van een heffingskorting voor niet-werkende partners schrappen, omdat deze te veel uitgaat van `achterhaald kostwinnersdenken'.

De fractieleiders van CDA, GroenLinks, SP en RPF hebben vandaag in een `open brief' aan hun collega's van de coalitiesfracties geprotesteerd tegen de tijdsdruk waaronder het belastingplan in de Tweede Kamer moet worden behandeld. ,,Meer en meer bekruipt ons het gevoel dat de paarse partijen nauwelijks prijs stellen op een actieve houding van de andere partijen in de Tweede Kamer'', schrijven de oppositiefracties.

Het kabinet moet uiterlijk 25 november reageren op de vele honderden vragen van de Tweede-Kamerfracties.

De coalitiepartijen streven ernaar het belastingplan vóór 1 februari volgend jaar plenair te behandelen in de Tweede Kamer.

VRAGEN KAMER: www.nrc.nl/DenHaag