Kabinet bespreekt opnieuw sluiting centrale Borssele

Het kabinet praat morgen opnieuw over het al dan niet sluiten van de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele in 2004. Dit gebeurt op verzoek van minister Jorritsma (Economische Zaken), die morgen haar jaarlijkse Energierapport in de Trêveszaal zal behandelen.

Dat heeft een woordvoerder van Economische Zaken vanmorgen bevestigd. Jorritsma zal morgen niet keihard pleiten voor het openhouden van de centrale, maar ,,argumenten noemen om nog eens over kernenergie in Nederland te praten''.

Jorritsma ziet in het openhouden van de kerncentrales een goed alternatief voor andere energiebronnen. Volgens haar kan kernenergie een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en daarmee aan een schoner milieu. Energiebronnen als gas en kolen veroorzaken wel extra CO2.

De VVD, de partij van Jorritsma, staat in de regeringscoalitie alleen in de opvatting om Borssele open te houden. Partners D66 en PvdA zijn mordicus tegen het langer dan noodzakelijk openhouden van de kerncentrale. Beide partijen reageerden vorige maand al furieus toen de liberale Tweede-Kamerfractie vroeg de kerncentrale langer open te houden. Oppositiepartij CDA is het met de VVD eens.

Op basis van afspraken uit de vorige kabinetsperiode zou de kerncentrale tot 2004 open blijven. Een meerderheid van de Kamer ging toen akkoord met sluiting, omdat het probleem van de opslag en verwerking van het radioactieve afval uit de centrale onoplosbaar leek.

Jorritsma stelt echter dat Nederland een tweeslachtig beleid voert. Met het liberaliseren van de Europese elektriciteitsmarkt is het mogelijk geworden kernenergie uit het buitenland te halen. Nederland doet dat ook. Aan de andere kant wil Nederland geen kerncentrales binnen de eigen landsgrenzen.

Het openhouden van Borssele zou samen moeten gaan met een vervroegde liberalisering van de elektriciteitsmarkt. In de huidige elektriciteitswet staat dat kleinverbruikers (huishoudens) pas in 2007 volledig vrij zijn hun stroomleverancier te kiezen. Jorritsma heeft al meermalen laten weten voor snellere liberalisering te zijn, bijvoorbeeld in 2003 ,,als de markt daartoe aanleiding geeft''.