Japan blaast economie nieuw leven in

De Japanse regering heeft een pakket ter waarde van 18 biljoen yen (360 miljard gulden) samengesteld om de economie weer nieuw leven in te blazen. Dit heeft premier Keizo Obuchi vanmorgen meegedeeld.

Het steunpakket is veel hoger dan verwacht. Eerder dit jaar werden bedragen van 10 tot 14 biljoen yen genoemd. Meteen heeft het Economisch Planbureau (EPA) vandaag zijn verwachting voor de economische groei in het lopende begrotingsjaar (tot april 2000) verhoogd van 0,5 naar 0,6 procent.

De Japanse economie kromp in de twee voorgaande begrotingsjaren nog in. ,,De economie verbetert geleidelijk, maar de particuliere vraag is nog steeds zwak", aldus minister Taichi Sakaiya, hoofd van het EPA, vandaag. ,,We willen de economie nog een of twee steuntjes in de rug geven om op het pad van herstel te komen".

Directe uitgaven van de centrale overheid in het pakket komen op 130 miljard gulden, waarvan het grootste deel naar publieke werken zal gaan. De regering zal de precieze begroting hiervoor later deze maand bekendmaken. Volgens economen zullen de uitgaven aan publieke werken daarmee geen extra stimulans geven, maar op het niveau van vorig jaar blijven. Het bedrag dat niet direct ten laste komt van de centrale overheid bevat deels bijvoorbeeld overheidsgaranties voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf en wordt deels betaald door lokale overheden die bijvoorbeeld moeten bijdragen aan publieke werken in hun regio.

Het pakket draagt de titel `Maatregelen voor Heropleving van de Economie', maar bevat maatregelen die weinig te maken hebben met stimulering van nieuwe bedrijvigheid. Zo reserveert de regering een bedrag van 18 miljard gulden voor uitstel van de premie-inning voor een nieuwe volksverzekering voor verpleegkosten tot de herfst van volgend jaar. Dit plan is onder sterke kritiek gekomen omdat de tijdspanne precies overeenkomt met de zittingstermijn van het huidige parlement. De oppositie beschuldigt de regering van het `kopen' van stemmen via deze maatregel, die uiteindelijk alleen maar leidt tot meer staatsschuld.

Ook is er kritiek op overheidsgaranties voor leningen van het midden- en kleinbedrijf die niet zozeer ten bate zouden komen van nieuwe ondernemingen in groeisectoren, maar slechts het lijden verlengen van oude bedrijven zonder toekomstperspectief.