Groningen stopt met scheiden huisafval

De gemeente Groningen stopt definitief met de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval (gft) in het centrum en omliggende wijken. Minister Pronk van Milieubeheer (VROM) geeft zijn verzet op, maar blijft tegenstander. Pronk beschouwt het plan zoals het nu op papier staat als een verantwoordelijkheid van de Groningse gemeenteraad. Volgens wethouder Paas blijft de kern van zijn voorstel overeind. ,,Hier en daar zijn alleen wat woorden vervangen. Kleine wijzigingen die mij verder niet storen'', aldus de wethouder.

Vorige maand vroeg Pronk, anderhalf uur voor de beslissende gemeenteraadsvergadering, nader overleg met Groningen. Hij was ongelukkig met de suggestie dat het stopzetten van de gescheiden inzameling beter is voor het milieu. In een brief liet Pronk doorschemeren dat hij vreest dat meer gemeenten de gescheiden inzameling ,,op losse gronden beëindigen''.

Groningen heeft afgesproken dat de gemeente samen met het ministerie onderzoek gaat doen naar de beste manier van afvalinzameling. De effecten van het opheffen van de bio-emmer worden voorts nauwgezet gevolgd.

De kosten wegen niet op tegen de opbrengst uit de bio-emmer. De gemeente laat het gft-afval machinaal na-scheiden. In een vergistingsinstallatie kan het grootste deel van de natte organische fractie worden omgezet in energie. De rest moet worden gestort of verbrand. Volgende maand behandelt de gemeenteraad het voorstel. Een meerderheid heeft er in een commissievergadering al mee ingestemd. (ANP)