Extra geld naar `zwarte scholen'

Een aantal scholen met meer dan zeventig procent allochtone leerlingen – `zwarte scholen' – krijgt extra geld om leraren aan te trekken en te houden.

Dat heeft minister Hermans (Onderwijs) toegezegd na de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

De dertig miljoen gulden die voor de experimenten wordt uitgetrokken, komt van buiten de onderwijsbegroting. PvdA-fractieleider Melkert had een motie hierover ingediend tijdens de algemene politiek beschouwingen.

Alle soorten scholen kampen met een lerarentekort, maar scholen in de ongeveer honderd `risicowijken' hebben de grootste problemen. Zij vinden het steeds moeilijker om leraren te werven en ook te houden, omdat hun werk als zwaar geldt. De leraren die in het verleden vanuit de provincie naar de steden trokken om werk te vinden, kunnen nu weer terecht op scholen op het platteland. Speciale scholen voor moeilijk lerende en -opvoedbare kinderen, kampen met de meeste vacatures. Scholen met achterstandsleerlingen kunnen het extra geld besteden aan een hoger salaris of aan bonussen.

Hermans erkende gisteren dat hij geen garantie kan geven dat het tekort aan leraren binnen afzienbare tijd voorbij is. ,,Het gaat om een algemeen tekort op de arbeidsmarkt. Dat kan een minister van Onderwijs niet zomaar oplossen.''

De Kamer was kritisch over de resultaten van de maatregelen die Hermans tot nu toe heeft genomen. Hij wil met verschillende campagnes jongeren interesseren voor het leraarschap. Ook probeert hij huisvrouwen met een ongebruikte lesbevoegdheid weer voor de klas te krijgen en werknemers in andere sectoren om te scholen tot leraar. Hermans vroeg de Kamerleden geduld te hebben.

De minister ontkende het verwijt van de Kamer dat bureaucratische regels de instroom belemmeren. Volgens Hermans kunnen 65-plussers en mensen die sinds twee jaar in de VUT zitten zonder problemen weer aan de slag.

Hermans zal het werk van directeuren van basisscholen verlichten. De Kamer wil dat directeuren meer tijd krijgen voor hun managementtaken. Hermans bekijkt of meer salaris of extra ondersteuning een mogelijkheid is. Het bedrag dat hij hiervoor beschikbaar zal stellen, wilde hij niet noemen, omdat hij nog moet onderhandelen met de vakbonden.