Clintons bezoek aan Athene een week uitgesteld

Het tweedaagse bezoek dat president Clinton aanstaande zaterdag aan Griekenland zou brengen is een week uitgesteld en verkort tot een dag. De Amerikaanse en Griekse regering konden het niet eens worden over de beveiliging van de president, tegen wie grootscheepse demonstraties in voorbereiding waren.

Veel Grieken zijn boos over de Amerikaanse rol bij de bombardementen op Joegoslavië. Het meningsverschil spitste zich toe op de vraag of de protestmarsen mochten worden voltrokken tot aan de Amerikaanse ambassade waar de president zou verblijven of dat ze moesten worden tegengehouden, zoals de Amerikanen wensten.

Tijdens het bezoek zoals het nu is geprogrammeerd zal Clinton waarschijnlijk niet eens de ambassade in het centrum van Athene halen, maar verblijven in een hotel langs de toegangsweg naar de hoofdstad. Wel zal hij president Stefanopoulos en premier Simitis bezoeken en oppositieleider Karamanlis ontvangen. Van bezoeken aan de Akropolis of andere bezienswaardigheden zal vermoedelijk geen sprake meer zijn.

Het uitstel geschiedt op verzoek van de Griekse regering, maar Athene én Washington spreken gelijkelijk de hoop uit dat de adempauze ,,constructief zal worden benut voor het creëren van een juiste programmering'' van het bezoek. Er wordt ongetwijfeld ook gehoopt op enig stoom afblazen bij de groeperingen die te hoop willen lopen.

Clinton zal begin volgende week de topconferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa bijwonen in Istanbul. De conferentie in Istanbul wordt ook bijgewoond door premier Simitis en Clinton zal mogelijk proberen hem en de Turkse president Demirel bijeen te brengen op een groepsgesprek à la `Camp David'. Tijdens zijn ontmoetingen met de Turkse premier Ecevit zou hij deze kunnen brengen tot een gunstig gebaar in de richting van Athene, bijvoorbeeld inzake Cyprus.

Een andere reden waarom de Grieken volgende week wellicht wat anders over het bezoek denken is het feit dat vooraanstaande personen uit hun midden nu komen met heftige waarschuwingen over de gevolgen van een eventuele annulering ervan. Oud-premier Mitsotakis verklaarde dat nu reeds aanzienlijke schade is aangericht. Het dagblad Kathimerini constateerde dat de hele gang van zaken Turkije in de kaart speelt, het land dat Clinton nu als gastheer vier dagen zal kunnen beïnvloeden tegen Griekenland slechts één.

Intussen is er wel een andere president teruggekomen naar Athene, maar als standbeeld. Het vier meter hoge beeld van de Amerikaanse president Harry Truman, dat al twee keer het object was van een aanslag, is teruggezet op het pleintje waar hij al sinds 1964 stond, zwaarder bewaakt dan ooit.