Brussel: nieuw voorstel bananenconflict

De Europese Commissie wil dat er in 2006 een einde komt aan de Europese importbeperkingen op bananen. Ze wil daarmee tegemoetkomen aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die het bestaande regime eerder dit jaar heeft veroordeeld. Tot 2006 geldt een overgangsregeling, die voor een deel tegemoet komt aan de WTO-bezwaren. Die hebben betrekking op de voorkeursbehandeling die Europa geeft aan zijn voormalige koloniën in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan, de zogeheten ACP-landen. De Verenigde Staten wijzen het EU-voorstel af. (ANP, AFP)