Boeken

Een greep uit de vele boeken over kinderen en hun rechten:

Jouw goed recht Wat gebeurt er als ouders gaan scheiden? Heeft de school iets te zeggen over de kleding van kinderen? Mag een portier minderjarigen verbieden een disco te betreden? Op deze en meer vragen geeft Christa Carbo antwoord. Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1999, 24,90 gulden.

Kinderrechten in discussie Onbetwiste mijlpaal in `de eeuw van het kind' is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat in november 1989 werd aangenomen. In Kinderrechten in discussie beoordeelt een tiental auteurs welke voor- en nadelen aan de juridisering van de positie van kinderen kleven.

Uitgeverij Boom, Meppel, 1993, 39,00 gulden.

Op de bres voor Kinderrechten Kinderen zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechten. Om die reden stelde uitgeverij Bakermat in samenwerking met UNICEF een kinderboek samen waarin alle kinderrechten op een rijtje worden gezet.

Praktische informatie wordt afgewisseld met verhalen over bijvoorbeeld straatkinderen en vluchtelingen.

Uitgeverij Bakermat, Mechelen, 1993, 18,90 gulden.

Het recht van de banaan is krom Kinderboek met aandoenlijke verhalen over kinderrechten van dertien verschillende auteurs.

Ook met kindertekeningen van Marjolein Pottie. Een aanrader.

Uitgeverij Bakermat, Mechelen, 1998, 29,90 gulden.

Lettertjes in de soep; kinderrechten en preventie ,,De kinderrechten moeten lettertjes worden in een preventiesoep. Daardoor zal de preventie (..) voor de jonge burgers smakelijker en aantrekkelijker worden.''

Dat is de enigszins curieuze stelling van de makers van dit doorwrochte boekwerk waarin de integriteit en het welzijn van minderjarigen uitgebreid aan bod komen.

Uitgeverij Garant, Apeldoorn, 1997, 39,50 gulden.

ORGANISATIES

Een greep uit de vele organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind:

Defence for children Internationale organisatie die activiteiten organiseert en voorlichting geeft over de rechten van het kind. Geeft ook het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind uit.

Eerste Weteringplantsoen 6, Postbus 75297, 1070 AG Amsterdam, (020) 420 37 71.

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Internationale organisatie die kindersekstoerisme, kinderporno en andere vormen van seksuele exploitatie van kinderen tegen probeert te gaan.

Postbus 1570, 6501 BN Nijmegen, (024) 360 62 24.

Email: retour@do.nl, www.xs4all.nl/~ ecpat-nl.

Save the Children De Nederlandse stichting Redt de Kinderen zet zich in voor het welzijn van kinderen wereldwijd.

Save the Children internationaal zet projecten op in ontwikkelingslanden om onder andere hulp te bieden aan moeders met kinderen en aan straatkinderen. Eisenhowerlaan 77-M, Postbus 82061, 2508 EB Den Haag,

(070) 338 44 48.

Email: save@xs4all.nl, www.savethechildren.nl.

Foster Parents Plan Stichting die door middel van financiële adoptie hulp biedt aan kinderen uit de Derde Wereld en daarmee ook aan hun gezinnen en gemeenschappen. De stichting geeft onder andere scholing en medische hulp.

Van Boshuizenstraat 12, Postbus 75454, 1070 AL Amsterdam,

(020) 549 55 55.

Email: fpp.info@plan.geis.com.

War Child Hulporganisatie die kinderen in oorlogssituaties helpt door middel van voedsel en medicijnen maar ook hulp biedt aan getraumatiseerde kinderen.

Herengracht 104, Postbus 10018, 1001 EA Amsterdam,

(020) 626 12 73.

Terre des Hommes Internationale organisatie die kinderuitbuiting aan de kaak stelt en door middel van voorlichting de positie van kinderen wereldwijd tracht te verbeteren.

Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag, (070) 361 05 00. Email: info@tdh.nl, www.terredeshommes.nl.

UNICEF Kinderfonds van de Verenigde Naties dat projecten verzorgt in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, voeding, drinkwater en medische zorg. Daarnaast zet UNICEF zich in voor de naleving van het VN-verdrag over de rechten van het kind.

St. Barbaraweg 4, Postbus 30603, 2500 GP Den Haag, (070) 333 93 33.Email: info@unicef.nl.

Jantje Beton Nationaal Jeugd Fonds dat de leef- en speelomgeving van kinderen in Nederland probeert te verbeteren.

Cartesiusweg 23, Postbus 85233, 3508 AE Utrecht,

(030) 244 70 00.

Email: jantje.beton@jeugdfonds.nl.

Kinderrechtswinkels De Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels tracht rechtshulp voor minderjarigen toegankelijk te maken.

Staalstraat 19, 1011 JK Amsterdam, (020) 626 41 94.

Er zijn Kinderrechtswinkel in Amserdam, Breda, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Hengelo, Utrecht, Nijmegen, Maastricht en Groningen.