VAN DEN BROECK

Al sinds de jaren zestig vormt pianist Rob van den Broeck een constante factor van hoog niveau binnen de vaderlandse jazz-scene. Met zijn nieuwste cd Halloween Time, die hij opnam met saxofionist Gerd Dudek, drummer Tony Levin en bassist Wiro Mahieu, bevestigt hij die positie nog eens.

De cd worden opent met drie diptieken, die door onderlinge referentie tot organische eenheden worden gesmeed. De delen I en II van `Free Fair', `Fumes from the other world' en `Interaction' laten iedere keer een verschuiving in sfeer zien van ingetogen melancholisch of broeierig naar uitbundig en optimistisch of andersom. Het contrast wordt versterkt door verschil in tempo en ritmiek.

De overige zes nummers variëren van onderkoelde ballads tot mid-tempo neo-bop composities. Van den Broecks virtuoze pianospel is geluidsbepalend voor het kwartet. Met schijnbaar groot gemak en souplesse verbuigt hij de compositorische kaders van de nummers door voortdurend heen en weer te springen tussen robuuste akkoorden, ruwe klankvegen en ijle loopjes. De klassieke accenten die hij door zijn spel strooit, verlenen de muziek van Halloween Time een bijna tijdloos karakter. Zijn solo's klinken zo logisch en haast terloops dat de grens tussen improvisatie en compositie vervaagt zonder dat de luisteraar er erg in heeft.

Rob van den Broeck and Friends: Halloween Time (VIA Records, 9920842)