Optimisme Delta Lloyd neemt af door tegenvallers

Delta Lloyd heeft zowel in de schade- als in de levensverzekeringen een winstdaling moeten incasseren. Door deze tegenvallende resultaten over het derde kwartaal heeft de Amsterdamse verzekeraar de winstprognose naar beneden bijgesteld.

Delta Lloyd gaat nu voor het gehele jaar uit van een lichte groei van de winst, in de praktijk tussen de 4 en 7 procent. Deze zomer rekende Delta Lloyd nog op een duidelijke winstgroei (7 tot 12 procent).

De dochter van het Britse CGU zag de nettowinst over de eerste negen maanden met 3 procent stijgen tot 350 miljoen gulden. De omzet (premie-inkomen en beleggingsopbrengsten) steeg met 9 procent tot ruim 6,2 miljard gulden.

Delta Lloyd is voor 80 procent afhankelijk van levensverzekeringen en vermogensbeheer. De `levenpoot' zag, voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Berlinische Leben, de premie-inkomsten met 10 procent stijgen (tot 2,9 miljard gulden), maar de winst voor belastingen daalde met 3 procent tot 340 miljoen. Vooral de lage rente en hoge automatiseringskosten speelden een rol. De beleggingsopbrengsten uit het vermogensbeheer stegen met 9 procent tot 2,34 miljard gulden.

De winst op schadeverzekeringen van Delta Lloyd daalde flink. Terwijl de premies met 5 procent toenamen, tot 981 miljoen gulden, daalde de winst van 44 naar 13 miljoen gulden. Een aantal grote branden en toegenomen letselclaims bij autoverzekeringen veroorzaakten deze duikeling.

Delta Lloyd Bank moest ook een stapje terugdoen. De winst daalde met 21 procent tot 12 miljoen gulden.

Delta Lloyd verwacht dat de overname van Nuts Ohra voor het eind van dit jaar afgerond zal zijn. De Europese Commissie buigt zich nog over deze acquisitie. De nieuwe combinatie zal met 6.000 werknemers en een omzet van 12 miljard gulden tot de grootste verzekeraars van Nederland behoren.