Nederland op tiende plaats met fiscale druk

Wat de hoogte van de belastingen betreft staat Nederland internationaal op een tiende plaats. Zweden spant de kroon: 53 procent van het bruto nationaal product betreft belastingen en heffingen voor sociale zekerheid. In Nederland is dat percentage 41.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Associatie van Belastingbetalers (TAE) naar 29 staten, waaronder alle EU-leden, de grote Angelsaksische landen, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Turkije. Mexico kende in 1998 gemiddeld de laagste belastingdruk, 15,5 procent. In vergelijking met 1975 daalde de fiscale druk in Nederland met 2 procent. In Zweden steeg deze met 9,6 procent.

Een Mexixaanse werknemer houdt ook het meest over van zijn bruto-inkomen, zo'n 99 procent. In Nederland ligt dit op 61 procent. Van de totale kosten die een werkgever voor zijn personeel betaalt houdt de werknemer in Nederland gemiddeld 56 procent over. Voor dit cijfer is Zuid-Korea met 88 procent het meest voordelig. Het gemiddeld netto-inkomen per werknemer ligt met 22.614 dollar (47.941 gulden) het hoogst in Zwitserland. Nederland staat op de elfde plaats met 37.511 gulden.

Het bruto-inkomen per hoofd van de bevolking ligt het hoogst in Luxemburg, waar elke burger over 64 procent meer beschikt dan het gemiddelde voor de 29 landen. De VS staan hier op de tweede plaats met een gemiddeld bruto-inkomen dat 45 procent hoger ligt.

Nederland staat hier op de elfde plaats, met een bruto-inkomen dat 10 procent hoger ligt dan het gemiddelde. In 1970 lag het bruto-inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland nog 2 procent het gemiddelde. (ANP)