Mislukking fusie kost Unique 6 ton

Uitzend- en opleidingsbureau Unique International heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 45,8 miljoen gulden (20,8 miljoen euro). Dat is een stijging met 26 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De mislukte fusiepoging met branchegenoot Brunel heeft Unique in het derde kwartaal naar schatting zes ton gekost.

De omzet van de onderneming groeide met ruim 22 procent naar 705,5 miljoen (320,1 miljoen euro). De winst per aandeel ging met ruim 17 procent omhoog naar 2,45 gulden (1,11 euro).

De raad van bestuur van Unique handhaaft de twee maanden geleden uitgesproken verwachting dat de winst per aandeel over heel 1999 met ongeveer 20 procent zal toenemen. Het bedrijfsresultaat bedraagt 73,2 miljoen gulden (33,2 miljoen euro), wat neerkomt op een toename met 32 procent ten opzichte van de de eerste negen maanden van vorig jaar.

De autonome groei bij de uitzendondernemingen binnen Unique beliep dit jaar tot dusver 10 procent maar die bij de specialistische onderdelen lag over het algemeen lager door de schaarste op de arbeidsmarkt voor specialisten. De onderneming mikt op de acquisitie van gespecialiseerde aanbieders op de arbeidsmarkt.

Unique heeft in Nederland en België nu 252 vestigingen. Volgens de raad van bestuur ,,rechtvaardigt grondige marktverkenning de verwachting dat Unique in 2000 op de omvangrijke en snel groeiende Duitse markt aanwezig zal zijn''. In de financiële gegevens over de eerste negen maanden van dit jaar zijn alle resultaten van geacquireerde ondernemingen meegenomen. Dat zijn onder meer Telecom Direct, AIP, Job-in, Topmen en Lemmens Consulting.