Minister blokkeert verkoop gasbedrijf

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil niet dat de gemeente Haarlemmermeer haar gasbedrijf verkoopt aan een Duits concern.

Zij heeft de gemeente Haarlemmermeer een ,,niet mis te verstane brief'' geschreven over de voorgenomen verkoop van het nutsbedrijf.

De minister vindt dat de gemeente te vroeg de verkoop van het distibutiebedrijf wil regelen. De risico's van verkoop van een gasbedrijf aan een buitenlandse onderneming zijn volgens de minister nog niet duidelijk.

Jorritsma kan op dit moment nog geen goed- of afkeuring uitspreken over de voorgenomen verkoop omdat zij daar de wettelijke basis niet voor heeft. De gaswet, waarin de productie, distributie en tarieven van gas uiteindelijk geregeld wordt, ligt nog bij de Tweede Kamer.

Jorritsma: ,,Het is een stevige brief en ik ga ervan uit dat de gemeente Haarlemmermeer daar nog over zal spreken. Zij zijn als enige aandeelhouder in het bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk voor een eventuele verkoop. Ik heb ze gezegd dat er absoluut geen automatische garanties zullen komen van mijn kant voor iets waarvan zij klaarblijkelijk denken dat dat wel gebeurt.''

De gemeente Haarlemmermeer wilde vanmiddag nog niet reageren op de brief van de minister. Ook het gasbedrijf wil ,,tijdens het verkoopproces'' geen mededelingen doen over de voorgenomen verkoop.

De liberalisering van de gasmarkt houdt in dat gebruikers uiterlijk in 2007 zelf hun leverancier van gas mogen kiezen. De gasmarkt wordt conform de Europese regels vrijgemaakt. Eerder al werd de elektriciteitssector vrijgegeven.

De verkoop van nutsbedrijven is al enige tijd onderwerp van discussie. Eerder dit jaar werden twee grote Nederlandse energieproducten, UNA en EZH aan respectievelijk het Amerikaanse Reliant en het Duitse Preussen Elektra verkocht. Nutsbedrijf Haarlemmermeer is het eerste distributiebedrijf dat op de vrije markt komt.

Jorritsma zei vanmorgen wel dat ze de gemeente erop heeft gewezen dat in de nog te behandelen gaswet een clausule wordt opgenomen die het met terugwerkende kracht mogelijk maakt verkopen ongedaan te maken. Ook de preciese formulering over de scheiding van productie en levering en de tariefstelling is nog niet ,,uitgekristalliseerd''.

Overigens zei Jorritsma dat ook het advies van de Commissie Herkströter, die zich bezighoudt met de onrendabele contracten uit het verleden, vanmorgen op het ministerie is binnengekomen. De commissie adviseert de minister hoe een oplossing kan worden gevonden voor de onrendabele kosten die de vier energieproductenten in het verleden hebben gesloten. De kamer praat nog voor het Kerstreces over het advies van de commissie Herkströter.