Leger Israel ontruimt nederzetting

Op bevel van premier Ehud Barak heeft het Israelische leger vannacht de illegale kolonistennederzetting Havat Maon nabij Hebron met geweld ontruimd.

Bijna dertig kolonisten zijn wegens verzet tegen het leger gearresteerd. Vanmorgen hebben tractoren de huizen en geïmproviseerde onderkomens in Havat Maon plat gewalst.

,,Het was geen eenvoudige test voor de democratie'', zei Barak vanmorgen tijdens een bijzondere regeringszitting waar beslist wordt om vijf procent van de westelijke Jordaan-oever aan het Palestijnse zelfbestuur over te dragen. Volgens Barak moest Israel vannacht kiezen tussen democratie en anarchie.

Enkele honderden kolonisten en hun aanhangers die zich op een heuveltop hadden verschanst, boden vannacht passief verzet tegen de ontruiming. Zij werden door de ongewapende militairen naar klaar staande bussen gesleept. En gewapende militaire anti-terreur eenheid moest er aan te pas komen om een kleine groep kolonisten te verdrijven die zich in een huis hadden verschanst. Deze kolonisten dreigden met het openen van gasballonnen in het huis om zelfmoord te plegen of het huis met de militairen erin in de lucht te laten vliegen.

Premier Barak vloog gisteren met spoed uit Parijs naar Jeruzalem terug toen duidelijk werd dat de raad van kolonisten – het overkoepelende orgaan van de nederzettingen in Judea en Samaria (Westelijke Jordaan-oever) – er niet in slaagde de kolonisten te bewegen Havat Maon uit vrije wil te ontruimen. De afgelopen weken lukte dat wel met een aantal andere illegale nederzettingen.

Vooraanstaande rabbijnen stelden vorige week op religieuze gronden vast dat het opgegeven van land in Eretz-Israel, het land van Israel, een ,,misdaad tegen de Thora (bijbel) is''. In dit rabbinale besluit werd de kolonisten echter op het hart gedrukt geen verzet te bieden aan het leger als het tot ontruiming komt.

Het besluit van Barak on het leger tegen de kolonisten in te zetten ter wille van het vredesproces heeft in de Israelische politieke verhouding grote ideologische betekenis. De laatste keer dat het leger tegen kolonisten optrad was in 1982 toen de Israelische stad Yamit in de Sinai-woestijn als uitvloeisel van het vredesverdrag met Egypte werd ontruimd en daarna vernietigd. De gemoederen in Israel zijn na de gebeurtenissen van vannacht verhit. Ultra-nationalistische parlementsleden beschuldigen de Barak ervan terreur-methodes tegen de kolonisten te gebruiken.

Barak is er met zijn toenaderingspolitiek tot de raad van kolonisten in geslaagd de ideologische extremisten in de Israelische politiek te isoleren en met de religieuze NRP-partij stevig in de regeringscoalitie op koers van het vredesproces met de Palestijnen te blijven. Tegen deze achtergrond is de ontruiming van Havat Maon een belangrijk ideologisch keerpunt in de Israelische politiek.

Pagina 6: `VEILIGE' ROUTE