Honderden banen op de tocht bij GAK

Bij het GAK staan honderden banen op de tocht als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling en het teruglopende aantal werkloosheidsuitkeringen. Als er nu niets wordt gedaan verwacht het GAK eind dit jaar een verlies van ongeveer 63 miljoen gulden.

Dat kan volgens bestuurder Kramer van FNV-Bondgenoten leiden tot het verlies van 800 tot 1000 banen. Vorig jaar boekte het GAK een winst van 36 miljoen gulden. De 10.500 (vaste) werknemers van het GAK, veruit de grootste uitvoerder van de sociale zekerheid (uvi), zijn deze week door hun directie op de hoogte gesteld.

Dat het GAK minder productie maakt was volgens voorzitter Van Veen van de centrale ondernemingsraad van GAK-Nederland al langer bekend. Maar de omvang van het verwachte verlies was voor hem `een verrassing'. Hij verwijt de directie dat ze daar te laat op heeft geanticipeerd. Deze directie kwam vorige maand in het nieuws toen bleek dat haar inkomen sinds de verzelfstandiging van het GAK in 1996 was verviervoudigd.

Volgens Van Veen ontstond er deze week onder het GAK-personeel zelfs een zekere paniek en ging het gerucht dat het bedrijf eind dit jaar geen `dertiende maand' meer zou kunnen betalen. Hij zei ontslagen op termijn niet te kunnen uitsluiten. Maar allereerst kunnen volgens Van Veen de totale personeelskosten omlaag door tijdelijke contracten niet te verlengen en uitzendkrachten weg te sturen.

Woordvoerder H. Smits van het GAK beklemtoont dat de 63 miljoen verlies alleen in het vizier komt als er niets zou gebeuren. Hoewel 1999 nog maar een week of zeven heeft te gaan, ziet hij toch mogelijkheden. Projecten die nu lopen en niet met de directe productie hebben te maken, worden gestaakt. Er komt met directe ingang een vacaturestop en de beschikbare voorraad werk zal zo snel mogelijk worden afgewerkt om voor het jaareinde nog zoveel mogelijk inkomen te genereren. Verder overweegt de GAK-directie een gesprek over de huidige problemen met het LISV, de voornaamste opdrachtgever.

Een bijkomend probleem is volgens de GAK-woordvoerder de voortdurende onzekerheid over de reorganisatie van de sociale zekerheid. Tot voor kort was het de opzet van de regering om het GAK en de overige vier uvi's geheel te privatiseren in het kader van marktwerking in de sociale zekerheid. Maar na verzet in de Tweede Kamer wordt nu aan een nieuw reorganisatieplan gewerkt. Volgens recente geruchten moeten de uvi's weer geheel publieke organisaties worden. Het kabinet zou op 5 november j.l. over dit zogenaamde Suwi-dossier besluiten maar dat is uitgesteld tot de negentiende.

Een woordvoerder van GUO-Cadans, de in omvang tweede uvi, zei vanmorgen dat zijn organisatie ook kampt met afnemende productie door minder werkloosheid. Toch voorziet hij geen verliezen omdat er voldoende op de teruggang is geanticipeerd door al eerder af te slanken en meer losse krachten aan te nemen.