Herfkens tegen toetsen integriteit

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) voelt er niets voor om standaard de integriteit te toetsen van directieleden en bestuursleden van de instellingen die subsidie krijgen van het departement.

Dat heeft zij gisteren desgevraagd meegedeeld in reactie op een advies van het accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers dat onderzoek heeft gedaan naar mogelijke fraude met geld van Ontwikkelingssamenwerking bij Stichting Ecofair. De accountants hadden de minister geadviseerd een dergelijke integriteitstoets in te voeren.

,,Het lijkt me niet altijd nodig'', aldus Herfkens gisteren. Directeuren en bestuursleden van organisaties waar Ontwikkelingssamenwerking al jarenlang subsidie aan geeft zal Herfkens niet aan een integriteitstoets onderwerpen. Volgens Herfkens' woordvoerder is dat ,,niet economisch-rationeel''. ,,Het zou veel te veel werk zijn, zonder dat er aanleiding toe is.''

Wel wil de minister ,,beter opletten'' met subsidie-aanvragers die voor het eerst bij het ministerie aankloppen. Herfkens: ,,Bij nieuwe clubs gaan we beter opletten en is een integriteitstoets zeker niet uitgesloten.'' Maar ook hier moet een toets ,,geen automatisme'' worden. ,,Als we onraad ruiken moeten we beter opletten. Dat hebben we in het verleden kennelijk onvoldoende gedaan.''

PriceWaterhouseCoopers concludeert dat Stichting Ecofair onjuist en dubbel heeft gedeclareerd. Ecofair, dat vorig jaar ter ziele ging nadat het in opspraak was geraakt in verband met financieel wanbeheer, werkte vooral aan betere afzetmogelijkheden voor arme boeren in de Derde Wereld.

De minister besloot tot een grondig accountantsonderzoek naar Ecofair, nadat een aantal instellingen voor ontwikkelingssamenwerking negatieve publiciteit hadden gekregen omdat ze zouden hebben gesjoemeld met ontwikkelingsgeld.

Bij de toetsing van de integriteit van organisaties richt Ontwikkelingssamenwerking zich hoofdzakelijk op de organisatie zelf en niet op de personen die die organisatie besturen. Volgens PriceWaterhouseCoopers kan op deze manier de integriteit van de directie en het bestuur van de aanvragende organisatie ,,in onvoldoende mate worden getoetst''.