België overwint crisis

De jongste economische indicatoren voor België wijzen erop dat het land de negatieve effecten van de dioxinecrisis te boven komt. In augustus verlaagde de Centrale Bank in Brussel haar prognose voor de groei van het bruto binnenlands product (bbp) over 1999 nog tot 1,6 procent als gevolg van de dioxinecrisis die het land in juni en juli trof. Maar gouverneur Guy Quaden van de bank verwacht nu een groei ,,zeer dichtbij de 2 procent''.

Quaden verklaarde in de Belgische media dat de verbetering te danken is aan een herstel van activiteiten in België en de hele eurozone en meevallende macro-economische gevolgen van de dioxinecrisis. Volgend jaar acht hij een groei van 3 procent waarschijnlijk. Andere indicatoren lijken de tendens van herstel te bevestigen. Het Belgische handelsoverschot steeg in de eerste acht maanden van dit jaar tot 439 miljard frank (10,9 miljard euro), tegen 360 miljard frank in dezelfde periode vorig jaar en de agrarische export staat weer op het oude niveau. (AFP)