Ziekte van Beaumol

Flip De Kams stukje over de ziekte van Beaumol (NRC Handelsblad, 4 november) slaat de plank mis. Nederland is tot nu toe nog niet ziek geworden en zal het ook niet worden als we er maar voor zorgen dat de relatieve prijzen voldoende mee veranderen. Alleen wanneer dat niet gebeurt is er kans op een ziektebeeld met als symptoom inflatie. Ook het spookbeeld dat er absolute grenzen zijn aan hoeveel we van het nationaal inkomen aan bijvoorbeeld gezondheidszorg uit kunnen geven is een mythe. In de sectoren met de hoge productiviteitsstijging zullen we genoeg geld over houden om vervolgens meer uit te kunnen geven aan gezondheidszorg. Collectieve, met lage productiviteitsstijging geproduceerde diensten, zijn typische welvaartsgoederen waarvan we meer willen consumeren naarmate onze welvaart stijgt. Het aandeel neemt dus toe niet omdat er sprake is van een onbeheersbare kostenexplosie maar simpel omdat we ons deze luxe kunnen en blijkbaar willen permitteren. Zo kan een rijk land als het dat wil relatief meer uitgeven aan gezondheidszorg. Overigens heeft Beaumol zelf als eerste op de vermijdbaarheid van zijn ziekte gewezen.