Visserijbiologen willen vangstbeperking

Visserijbiologen pleiten voor een forse vangstbeperking van voor Nederland belangrijke vissoorten in Europese wateren. Met name op kabeljauw, wijting en paling zou minder gevist moeten worden. Zo blijft de visstand ook in de toekomst op peil. Dat vindt de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). De raad adviseert de visserijministers van de Europese Unie, die over ruim een maand de nieuwe vangstquota vaststellen.`

H. Heessen van het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), dat in het ICES zit, denkt dat niet alleen de vissers verantwoordelijk zijn voor de verlaging van de visstand. ,,Ook milieueffecten en de verwarming van het zeewater kan daaraan bijdragen.'' De biologen pleiten voor de vangstverlaging zodat er ook in de toekomst voldoende vis is. In totaal brengen de biologen een advies uit over zeventig verschillende visbestanden. (ANP)