Vertaalprijs voor Jansszen

De `Prijs voor een vertaling' is door het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken toegekend aan Ike Cialona voor haar Nederlandse vertaling van Orlando Furioso van Ludovico Ariosto.

De prijs van 20 miljoen lire (ongeveer 22.700 gulden) werd in 1995 ingesteld om de vertaling van Italiaanse werken in andere talen te stimuleren.