Verplegers slaan oude bewoners

Drie medewerkers van verpleeghuis Nieuw Mellens in Leeuwarden zijn ontslagen, omdat ze dementerende bewoners een jaar lang mishandelden. Ze schopten en sloegen de patiënten en spuugden hen in het gezicht.

Een schoonzoon van een van de slachtoffers heeft aangifte gedaan bij de politie. De mishandeling is ontdekt door zeven collega's die op dezelfde afdeling werken als de verdachten. Ieder van hen had al eens gezien dat de bewoners hardhandig werden aangepakt. Zij hadden het alleen nooit met elkaar besproken, waardoor zij dachten dat het ging om incidenten. De communicatie tussen medewerkers op de afdeling was al langer onder de maat, zegt directeur M. Kirchen van Zorggroep Noorderbreeedte Ouderenzorg, waar Nieuw Mellens onder valt. Een arbodienst heeft eind vorig jaar al geadviseerd dat de communicatie moest worden verbeterd. Pas in september hebben de zeven medewerkers hun bevindingen naast elkaar gelegd. Dat leidde tot een rapport dat ze op 7 oktober presenteerden.

De leiding van Nieuw Mellens is ,,verbijsterd'' over de mishandelingen. Na het rapport nam de instelling onmiddellijk contact op met de families, zegt Kirchen. ,,Het is voor de kinderen eigenlijk erger dan voor de bewoners. De patiënten kunnen door hun ziekte zulke gebeurtenissen niet in perspectief plaatsen. Ze vragen nu ook waar de drie medewerkers zijn gebleven.'' Doordat de bewoners dement zijn, zijn ze ook heel kwetsbaar omdat ze bijvoorbeeld geen klacht kunnen indienen, zegt Kirchen.

De drie daders lijken zich er niet van bewust te zijn dat ze de bewoners mishandelden, zegt Kirchen. ,,Ze zeggen dat ze niet in de gaten hadden dat hun gedrag ernstig was.'' Ze opereerden niet in groepsverband, zeggen ze. Kirchen gaat ervan uit dat zij alleen handelden. Hij erkent dat het een merkwaardige vorm van toeval is dat drie van de honderd medewerkers in Nieuw Mellens op één afdeling agressief gedrag vertonen.

In hetzelfde verpleegtehuis zijn begin vorig jaar vijf bedlegerige vrouwen seksueel misbruikt door een 69-jarige bezoeker uit Leeuwarden. Hij ging naar Nieuw Mellens, dat eind 1996 is geopend en honderdtwintig bewoners telt, omdat hij had gehoord dat de bewoners daar ,,willoos en weerloos'' waren, zo zei W. Blaauw, de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Noorderbreedte.