Twijfels over nut extra geld voor thuiszorg

De thuiszorg betwijfelt of het geld dat staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) geeft voor hulp aan acute gevallen op de wachtlijsten wel daadwerkelijk kan worden gebruiken. Dit heeft te maken met een personeeltekort in een deel van het land.

Vliegenthart kondigde gisteren aan dat hiervoor dit jaar 42 miljoen gulden beschikbaar is, geld dat ze vorige week donderdag de verzekeraars al had toegezegd. Ook de staatssecretaris verwacht overigens dat niet al dat geld nodig zal blijken te zijn.

De Landelijke vereniging voor thuiszorg, de belangenorganisatie van reguliere thuiszorgbedrijven, gaat er van uit dat een groot van het geld dit jaar niet meer kan worden gebruikt voor de aanpak van de wachtlijsten. Daarvoor zou het inmiddels al te laat zijn. Bovendien beschikken veel bedrijven, zeker in de Randstad, ook niet over voldoende personeel. Elders in het land zitten veel bedrijven ruimer in het personeel en kan een deel van het beschikbare geld dit jaar nog wel worden gebruikt. Ook zullen de verzekeraars een groter beroep doen op de particuliere thuiszorgbedrijven die wel over voldoende personeel beschikken en bovendien vaak goedkoper werken dan de reguliere thuiszorg.

Staatssecretaris Vliegenthart besloot vorige week in overleg met de zorgverzekeraars het geld voor het wegwerken van wachtlijsten in de thuiszorg vrij te maken, nadat de rechter het zorgkantoor verplichtte vier mensen die daar al meer dan vijf maanden op wachtten onmiddellijk de benodigde hulp te verlenen. De verzekeraar heeft inmiddels voor gezorgd, al moest het daarvoor wel een beroep doen op de `commerciële' thuiszorg.

De 42 miljoen gulden is afkomstig uit andere fondsen voor de thuiszorg die dit jaar niet volledig worden besteed. Zo blijft van de 90 miljoen gulden die beschikbaar is voor `intensieve thuiszorg' (hulp aan terminale of andere zeer veel zorg vergende patiënten) zeker twaalf miljoen gulden over.

Van het fonds voor het persoonsgebonden budget (waarmee mensen zelf hulp kunnen inkopen) verwacht de staatssecretaris de ruim 10 procent (dertig miljoen gulden) zal overblijven.