Mens & Bedrijf

J.B.Th. Manschot heeft zijn commissariaat bij Atag Group verruild voor het voorzitterschap van de raad van bestuur. H.H. Heinen is afgetreden als bestuurder.