Meer olie naar Azië

De Aziatische vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationale Energiebureau (IEA) met 3,4 procent toenemen. In Europa is een daling voorspeld van 0,2 procent. De wereldwijde vraag is berekend op 75,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, 1,5 procent meer dan vorig jaar. Volgend jaar bedraagt de groei 2,4 procent.