Loopgravenoorlog 4

In het intermenselijk verkeer gelden normen, die men niet zomaar kan negeren. Zo is het kwetsen van je medemens niet erg bevorderlijk voor het hebben en houden van goede verhoudingen tussen mensen. Integendeel. Een zodanig gedrag in woord of daad ondergraaft het fundament van de menselijke relaties. Voor een kunstenaar is dit niet anders.

Hij/zij hoort als redelijk wezen in zijn/haar gedrag en in zijn/haar werk rekening te houden met de diepste gevoelens en overtuigingen van die ander, ongeacht of deze ander katholiek, joods of islamitisch is dan wel een zwarte, witte, bruine of gele huid heeft. Dat alle normen overboord gooien voor een kunstenaar vernieuwend wil werken, acht ik dan ook niet verdedigbaar.

Voorts vind ik de prent bij het artikel van Anil Ramdas bijzonder kwetsend voor elke katholiek, en een krant als NRC Handelsblad onwaardig.