`Financieel beheer EU schiet tekort'

De Europese Rekenkamer oefent in een concept-rapport ernstige kritiek uit op het financieel beheer van de Europese Unie. Het definitieve rapport verschijnt pas volgende week.

Toch heeft de Europese Commissie gisteren al gereageerd op het onder meer naar Der Spiegel uitgelekte concept. Volgens het concept is vorig jaar bij besteding van landbouwsubsidies in de EU-lidstaten voor 2,5 miljard euro (meer dan 5 miljard gulden) gefraudeerd. Bij inning van douanegelden door de lidstaten is de EU een miljard euro misgelopen. Volgens de Rekenkamer voert de Commissie voor toekomstige ambtenarenpensioenen ten onrechte een soort schaduwboekhouding. Deze bedragen moeten in de gewone administratie worden vermeld.

Een woordvoerder van de Commissie wijst erop dat de Rekenkamer het jaar 1998 beoordeelt, toen de huidige Commissie nog niet was aangetreden. Hij beklemtoonde gisteren dat de Commissie-Prodi sinds september een uitgebreid hervormingsprogramma in gang heeft gezet. Daarmee zou al een antwoord gegeven zijn op veel kritiek van de Rekenkamer. Slecht financieel beheer leidde afgelopen voorjaar tot de crisis waarbij de Europese Commissie onder voorzitterschap van de Luxemburger Santer besloot af te treden.

De woordvoerder van de Commissie wilde gisteren niet op onderdelen van het document van de Rekenkamer ingaan. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens de inspanningen van Prodi aan te prijzen om verbeteringen te bewerkstelligen.

De Europese Rekenkamer brengt al vele jaren rapporten uit met kritiek op het financieel beheer. Daarbij worden niet alleen de mogelijkheden tot fraude in Brussel gehekeld, maar vooral ook de slordige manier waarop EU-lidstaten met Europese gelden omgaan. Volgens de woordvoerder van de Commissie zal het rapport dat volgende week verschijnt ,,niet erger'' zijn dan de rapporten van de afgelopen jaren. Verwacht wordt dat de Rekenkamer volgend jaar een even kritisch rapport publiceert over 1999, omdat de Commissie de hervormingen nog maar pas gestart is.

De woordvoerder van de Commissie ontkende overigens de juistheid van een in Der Spiegel geciteerde zin uit het concept-rapport, waarin zou staan dat een derde van de Brusselse uitbetalingen fouten vertoont. Het zou om eenderde gaan van de uitbetalingen behorend tot het `intern beleid' van de EU, dat slechts zeven procent van de totale EU-begroting beslaat.