EU-beraad coördinatie belastingen loopt vast

Onderhandelingen tussen de ministers van Financiën van de Europese Unie over coördinatie van belastingen zijn gisteren geheel vastgelopen. Groot-Brittannië en Luxemburg wezen een voorstel voor een Europese regeling voor belasting op rente van spaartegoeden onverbiddelijk af. Volgens minister Zalm kan daardoor ook geen voortgang worden geboekt bij de andere onderdelen van het onderhandelingspakket.

Het betreft het beëindigen van oneerlijke concurrentie tussen EU-lidstaten met belastingregelingen voor bedrijven en het voorkomen van dubbele belastingheffing op de betaling van rente en royalties binnen eenzelfde concern. De bedoeling was dat de ministers vóór de top van Europese regeringsleiders half december in Helsinki over het hele pakket een akkoord zouden moeten bereiken. Als een laatste poging vandaag van de Finse minister Niinistö en Eurocommissaris Bolkestein om de Britten tot een andere opstelling te brengen niet slaagt, komen de problemen op de agenda van de regeringsleiders zelf.

Groot-Brittannië hield gisteren onwrikbaar vast aan de eis dat de meeste euro-obligaties niet onder een Europese belastingregeling op rente over spaartegoeden mogen vallen.

De Luxemburgse premier en minister van Financiën Juncker zei dat ook beleggingsfondsen van de belasting uitgezonderd moeten worden. Luxemburg is bereid een bronbelasting op rente te heffen van maximaal tien procent. Andere landen willen tenminste het dubbele. Bovendien wil onder andere Nederland dat Luxemburg de geheven belasting afstaat aan het land waar de bezitter van het spaartegoed is gevestigd.

Een akkoord over de belastingen vereist de instemming van alle EU-lidstaten. De Duitse minister van Financiën noemde het gisteren vastgelopen overleg ,,dramatisch''. Zijn net nieuw aangetreden Franse collega Sautter zei dat er op het terrein van belastingen een Europa van twee snelheden ontstaat.

De meeste lidstaten vinden de eisen van Groot-Brittannië en Luxemburg onaanvaardbaar. Nederland wil een regeling waarbij lidstaten de keus hebben om een bronbelasting heffen of renteopbrengsten te belasten als inkomsten.