Cricketsport

Het interessante artikel van Harry van Wijnen over de autobiografie van John Major (26 oktober) geeft aan welke enorme rol de cricketsport in het leven van deze Britse oud-premier speelt. Voor Van Wijnen is dat mysterieus, voor mensen die met cricket zijn opgegroeid - zoals ondergetekende - is dat de normaalste zaak van de wereld. Cricket is een moeilijk en fascinerend spel, dat soms sloom oogt maar op topniveau alleen door zeer getrainde en zeer getalenteerde spelers kan worden bedreven.

Harry van Wijnen trekt een vergelijking naar Nederland, en zegt dat in kabinetskringen geen cricketers te vinden zijn. Daar heeft hij zijn bronnen niet helemaal geraadpleegd, want de huidige staatssecretaris van Justitie Job Cohen speelde voor de cricketclub in zijn universiteitsstad Groningen, en in het verband van het parlementaire cricketelftal `de Binnenhof' heeft Bas de Gaay Fortman al menige over gebowled, vangen vastgehouden en runs gescoord. Oud-senator Jaap Glasz heeft het parlementaire cricketvirus ook stevig onder de leden. De Binnenhof Cricket en Golf Club is ontstaan uit de jaarlijkse parlementaire cricketwedstrijden tussen Nederland en Engeland - al sinds 20 jaar - die ooit het gevolg waren van een weddenschap in het kader van de Raad van Europa, waarbij Joop Voogd en later Molly Geertsema en Ad Ploeg betrokken waren. Journalist Dirk Kuin, zelf ook cricketenthousiast, heeft het allemaal perfect gedocumenteerd en gefotografeerd. De `Binnenhof' spelers zijn zelfs eens door John Major ontvangen op Downing Street 10, en door hem persoonlijk rondgeleid. Op de buitenlandse trips naar verdere oorden heeft ook oud-minister Gerrit Braks het cricketspel beoefend, en volgend jaar gaat - als de voortekenen gunstig blijven - op Sri Lanka hetzelfde gebeuren met staatssecretaris Gerrit Ybema, die als golfer dezer dagen de voorzittershamer hanteert bij de Binnenhof CGC maar dat spel met bat en bal beslist wil beoefenen.

De CDA-fractieleider in de Tweede Kamer De Hoop Scheffer staat ook bekend om zijn interesse in de cricketsport, al heeft hij weinig tijd om zich in het spel te bekwamen. Zijn eenmalig optreden voor de `Binnenhof' op een bloedhete dag werd weinig diplomatiek, maar wel reglementair door de Britse Lords and Commons afgebroken: uit op de eerste bal. Cricket is niet altijd een leuk spel, maar vaak wel.