Bouwfonds moet meer opleveren

Twaalf Nederlandse gemeenten willen dat ABN Amro het bod op de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten verhoogt. De blokkade van de gemeenten komt als een grote verrassing.

Met hun vanochtend bekendgeworden standpunt gaan de gemeenten rechtstreeks in tegen de raad van bestuur van Bouwfonds die met ABN Amro een prijs van 2,7 miljard gulden was overeengekomen. Gisteren maakte Bouwfonds zelf de uitkomst bekend van een door de twaalf gemeenten ingesteld onderzoek, waaruit blijkt dat het bod van ABN Amro ,,redelijk en evenwichtig'' is. De gemeenten erkennen dat, maar stellen tegelijkertijd dat ze niet akkoord gaan met de geboden prijs van 608,50 gulden per aandeel. ,,In tegenstelling tot berichten van Bouwfonds, zijn de gemeenten van mening dat hieruit blijkt dat de aandelen Bouwfonds meer waard zijn. De gemeenten vinden met name dat de unieke positie van Bouwfonds zich onvoldoende vertaalt in de hoogte van de premie. Zij beschouwen het bod van ABN Amro als een goed vertrekpunt voor verdere onderhandelingen'', aldus het persbericht.

Dat een aantal gemeenten vraagtekens zette bij de afspraken tussen de raad van bestuur van Bouwfonds en ABN Amro was al eerder duidelijk. Vorige maand maakte een aantal gemeenten bekend dat zij accountant PricewaterhouseCoopers opdracht had gegeven om een `review' te doen van de totstandkoming van het bod. Hoewel bestuursvoorzitter C. Hakstege van Bouwfonds zich van meet af aan bereid verklaarde om mee te werken aan dit onderzoek, toonde hij zich ongerust over de mogelijke vertraging van het verkoopproces. Hakstege zei in deze krant zich geen zorgen te maken dat uit het onderzoek zou blijken dat de Bouwfondsleiding het bedrijf te goedkoop verkoopt. ,,We hebben een wereldprijs gekregen.''

Wat de consequenties zijn van de beslissing van de twaalf gemeenten om niet akkoord te gaan, is nog niet duidelijk. Hakstege zei enkele weken geleden al dat het was uitgesloten dat er opnieuw over de prijs onderhandeld zou worden. Dat herhaalde hij vanmorgen: ,,Uit het rapport [van Price, red.] blijkt dat wij ons huiswerk goed hebben gedaan. Het is nu verder aan de gemeenten zelf. Als zij tevreden zijn met de prijs bieden ze hun stukken aan, en anders niet.''

Bij ABN Amro kon men vanmorgen nog niet reageren op het bericht van de twaalf gemeenten. De bank laat de koop pas doorgaan als ten minste 85 procent van de aandelen voor 15 januari wordt overgedragen. De opstandige gemeenten hebben samen ongeveer vijftien procent in handen. Daarnaast is er een groep gemeenten (die nog onbekend willen blijven), die overweegt aan te sluiten.