Verzet tegen Minimawinkel

Het plan van Heerlen een zogenoemde Minimawinkel te openen, krijgt weinig steun. Zowel Tweede-Kamerleden als het Leger des Heils zien niets in dergelijke winkels. In de door de gemeente gesubsidieerde winkel kunnen mensen met een laag inkomen voor weinig geld levensmiddelen kopen, waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum net niet is verlopen.

Begin deze maand nam de PvdA-fractie in de Heerlense gemeenteraad het initiatief tot de oprichting van de Minimawinkel; in de Duitse buurgemeente Aken was een vergelijkbare winkel een groot succes gebleken. Klanten krijgen ten bewijze van hun geringe inkomen een pasje waarmee ze de levensmiddelen voor tien procent van de oorspronkelijke verkoopwaarde kunnen kopen.

Het Tweede-Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) vindt een winkel alleen voor minima een ,,verkeerd instrument''. Gemeenten hebben volgens haar een groot aantal andere mogelijkheden om armoede te bestrijden, zoals kwijtschelding van lokale lasten en de bijzondere bijstand waar volgens Noorman steeds meer geld voor beschikbaar komt.

Ook VVD'er Kamp en SP'er De Wit zien niets in de Minimawinkel. Volgens Kamp werken aparte winkels voor mensen met een laag inkomen tweedeling in de hand. De Wit liet bij het bekendworden van het initiatief al weten het een ,,gênant voorstel'' te vinden. Een dergelijke winkel hoort wat hem betreft in de vorige eeuw thuis. De Wit heeft Kamervragen gesteld aan het kabinet en stelt dat de Minimawinkel aantoont dat de laagste uitkeringen (het sociaal minimum) moeten stijgen.

Luitenant-kolonel I. Voorham van het Leger des Heils is evenzeer fel tegenstander van de ,,stigmatiserende'' Minimawinkel. ,,Je laat minima bijna verrot voedsel eten'', stelt ze.