Schadeclaim

Een horecaondernemer eist van de gemeente Coevorden een schadevergoeding van 2,2 miljoen gulden. Zijn discotheek werd drie maanden gesloten omdat er cocaïne zou zijn verhandeld, hetgeen nimmer werd aangetoond. Zie pagina 7, alwaar ook aandacht voor de wijding van W.J. Eijk tot bisschop van het bisdom Groningen.