Op het matje

Onder de gezellige kop `De chef moet op het matje' publiceerde NRC Handelsblad (28 oktober) een artikel over de door Hay Management Consultance geventileerde opvatting, dat niet de baas zijn personeel zou moeten beoordelen, maar het personeel de baas.

Een letterlijk revolutionair idee. Niet de directie, niet de koning, niet de tsaar regeert (en oordeelt dus), maar het personeel, `het volk'. Niet de top, maar de basis is de baas.

Duizenden jaren ervaring met dat spel, dan wel die strijd om de macht rechtvaardigt de vraag of een dergelijke rolwisseling, zeker op langere termijn, niet onvermijdelijk tot onvrede, tot verzet, dus tot geweld leidt. Op welk niveau en in welke organisatie dan ook. Eveneens dus bij het door Hay Consultance aan de orde gestelde beoordelingsgesprek. Niet het personeel, zo wordt betoogd, ,,maar degene die eigenlijk zenuwachtig zou moeten zijn is de chef.''

Maar welke organisatie is gebaat bij een zenuwachtige chef? Een terecht zenuwachtige chef. Hij moet `op het matje'. Hij is afhankelijk van het oordeel van zijn personeel. Hij bevindt zich in een onveilige situatie. De kiem voor onvrede is gelegd. Het volgende gevecht om de macht, de volgende rolwisseling kondigt zich aan.

Wellicht in de verwachting haar te doorbreken bevestigt Hay Consultance die ontmoedigende cirkelgang.