Huizenprijzen te hoog voor wet koopsubsidie

Het wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit, dat de Tweede Kamer binnenkort behandelt, is achterhaald door de prijsstijgingen op de huizenmarkt. De wet voorziet in een koopsubisidie voor lage inkomensgroepen waarmee ze een huis kunnen kopen van maximaal twee ton. Voor die prijs is in bijna 80 procent van de steden en dorpen niks meer te koop.

Dat blijkt uit prijsoverzichten van woningcorporaties en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Bedoeling van de wet is huurwoningen, die nu voor 89 procent in bezit zijn van corporaties, te verkopen. Met een hypotheekgarantie en een koopsubsidie van ruim 300 gulden per maand zouden minima een huis kunnen kopen.

De indieners van het wetsvoorstel (PvdA, VVD, D66 en CDA) willen dat de corporaties hun huurwoningen tegen 80 procent van de marktwaarde verkopen. De meeste corporaties weigeren dit. ,,We zijn Sinterklaas niet'', zegt B. Wessels Beljaars van de Nieuwegeinse woningcorporatie Juthphaas. ,,Dan verkoopt die persoon het huis later met vette winst.'' Die winst was anders geïnvesteerd in goedkope huurhuizen. Corporaties moeten hun winst investeren in `volkshuisvestingsdoelen'.

,,Den Haag wil dat wij een grote uitverkoop houden'', zegt directeur W. van Leeuwen van Aedes, de koepel van alle woningcorporaties. Kamerlid P. Hofstra (VVD): ,,Als de corporaties niet vrijwillig tegen korting verkopen, sluit ik niet uit dat we ze gaan dwingen.'' Volgens hem zitten de corporaties ,,op een berg geld; ze kunnen makkelijk korting geven.''

Corporaties zijn wel bereid tot korting op voorwaarde dat de koper het huis bij vertrek terugverkoopt aan de corporatie. De eventuele winst delen ze. ,,Zakkenvullerij'', zegt directeur F. van Loon van de Vereniging Eigen Huis. ,,Zo creëer je tweederangs woningbezitters.'' De NVM vindt dat huizen met korting verkopen rechtsongelijkheid schept.

Huurder kooptpagina2