Heeft Prodi Nederland nu aangevallen of niet?

Zolang niet duidelijk is of Europees Commissie-voorzitter Romano Prodi of diens woordvoerder de afgelopen dagen het Nederlandse drugsbeleid hebben aangevallen, willen de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) niet op hun uitlatingen reageren.

Verschillende Nederlandse parlementariërs en Euro-parlementariers deden dit het afgelopen weekeinde wel. Zij zagen in Prodi's pleidooi in Milaan voor harmonisatie van het drugsbeleid van diverse landen, een regelrechte inmenging in de Nederlandse wetgeving. PvdA, D66 en GroenLinks wijzen deze bemoeienis eensgezind af; CDA en VVD tonen enig begrip.

Het Tweede-Kamerlid Timmermans (PvdA) gaat er in het PvdA-Vlugschrift van afgelopen weekeinde van uit dat Prodi met zijn woorden het softdrugsbeleid wil aanpassen aan een Europese norm. Timmermans vindt dat ,,echt onzin''. ,,Het softdrugsbeleid is onderdeel van het gezondheidsbeleid en daar besluiten de lidstaten zelf over. Het is absoluut niet nodig dat Prodi zich hiermee bemoeit'', schrijft Timmermans.

Mocht harmonisatie binnen de EU leiden tot verharding van het Nederlandse softdrugsbeleid, dan moet Nederland zijn veto gebruiken, zo oordeelt D66-Europarlementariër Van der Laan. ,,Het moet niet zo zijn dat we een Europa van veertien landen hebben waar Nederland steeds moet slikken. Nederland mag dit best hard spelen, want zelfs de Fransen hebben op dit moment een minder ouderwets standpunt dan Prodi.''

Het Kamerlid Apostolou (PvdA) meent dat de ministers Korthals en Borst meer moeten doen om het Nederlandse drugsbeleid in Europa ingang te doen vinden. Het ministerie van Justitie wil alleen kwijt dat xtc, de drug waarover de commotie is ontstaan in Italië, een harddrug betreft waarvan de produktie in Nederland verboden is en daarom niets met enig gedoogbeleid van soft drugs te maken heeft zoals de PvdA- en D66-parlementariërs suggereren.