Fractie PvdA onder druk om gaswinning Wadden

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA staat onder zware druk van vooraanstaande partijleden om zich nu al te keren tegen gaswinning in de Waddenzee.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag nader onderzoek te laten uitvoeren naar gasboringen in het Waddengebied. Deze zouden alleen zijn toegestaan als er geen ,,onherstelbare schade'' wordt toegebracht aan de Waddenzee, zo besloot het kabinet.

PvdA-partijvoorzitter Marijke van Hees roept de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op vast te houden aan het eigen verkiezingsprogramma. Daarin staat onomwonden dat ,,de PvdA tegen winning van aardgas en aardolie onder het Waddengebied is en ook proefboringen afwijst''. Uit de interpretatie die fractievoorzitter Melkert geeft aan het kabinetsbesluit maakt Van Hees op dat dit ook de uitkomst zal zijn van het aangekondigde onderzoek naar de gasboringen. Volgens Melkert is het ,,niet waarschijnlijk'' dat de uitkomst van het door het kabinet toegezegde onderzoek zal zijn dat gaswinning in de Waddenzee zonder milieuschade mogelijk is. Van Hees: ,,In de praktijk wordt ons verkiezingsprogramma dan gewoon gerealiseerd.''

Van Hees onderstreept dat de PvdA een duidelijk milieugezicht moet laten zien. ,,Ik wil hier hele herkenbare politiek bedrijven. We moeten het milieugezicht dat we hebben getoond bij het schrijven van het verkiezingsprogramma in de plooi houden.''

De leider van de PvdA-Eurodelegatie, Max van den Berg, noemt nader onderzoek naar milieuschade overbodig, omdat gaswinning in strijd is met Europese richtlijnen, waaronder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Volgens hem zouden boringen ,,vrijwel zeker'' door rechterlijke uitspraken worden tegengehouden. ,,Al met al zouden wij er goed aan doen ons aan het PvdA-verkiezingsprogramma te houden. Dus niet boren in de Waddenzee, ook niet schuin'', aldus Van den Berg.

Omar Ramadan, oud-voorzitter van de Jonge Socialisten en lid van het PvdA-partijbestuur, noemt het `erg jammer' dat de PvdA-fractie geen helder standpunt heeft ingenomen over de boringen. Ramadan heeft met een aantal jonge leden van het partijbestuur het initiatief genomen voor een open brief aan de fractie.

9 In de brief roepen de jonge partijbestuurders de Tweede-Kamerleden op vast te houden aan het standpunt uit het verkiezingsprogramma.

De brief zal vrijdag in het partijbestuur worden besproken. Ramadan: ,,Het halfslachtige standpunt dat de fractie nu inneemt, wordt absoluut niet herkend door de kiezers en zeker niet door de achterban.''

De milieuorganisatie Greenpeace houdt sinds gistermiddag een proefboringsgebied bij Lauwersoog van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bezet uit onvrede over het kabinetsbesluit. De NAM heeft de actievoerders per brief opgedragen het terrein te verlaten, maar dat hebben zij geweigerd.

Greenpeace wil het terrein bezet houden tot het Kamerdebat over gasboringen, op 23 november. De directie van de NAM besloot daarop vanmorgen een kort geding aan te spannen tegen Greenpeace met als als dat de actievoerders het terrein snel verlaten.