Dure privatisering

Een verliespost van 25 miljoen gulden, maar wat VVD-wethouder Harry Groen betreft kan het bedrag worden afgeschreven en worden overgegaan tot de orde van de dag. Het fiasco met de Arbodienst? Een uitgekauwd onderwerp, aldus Groen.

Juichend liet Groen zich een week geleden uit over het financiële beleid van de hoofdstad. Hij presenteerde vol zelfvertrouwen de begroting van de gemeente Amsterdam. De economische voorspoed heeft de stad in een positie gebracht die ongekend rooskleurig is. ,,We hebben het moeras van de jaren zeventig en tachtig definitief verlaten'', zei de wethouder.

Maar op vragen over de mislukte verkoop van de gemeentelijke arbodienst reageerde Groen kortaf. Een half jaar geleden hield hij het er nog op dat de verkoop geen geld zou opleveren, maar de gemeente 18 miljoen gulden – vooral aan wachtgeld – zou kosten. De teller tikte in de afgelopen maanden door tot 25 miljoen gulden.

Amsterdam is van 1994 tot februari 1999 bezig geweest met het privatiseren en verkopen van de arbodienst van de GG&GD. Maar hierbij ging alles mis wat mis kon gaan. Vooral het besluit exclusief met één partij (Commit Arbo) te onderhandelen bracht de stad in een zwakke positie.

Het heet op het stadhuis `een onaangenaam dossier' waarover geheime `benen-op-tafel-discussies' zijn gehouden. In het openbaar is de gemeenteraad tot dusver mild. Alleen PvdA-raadslid T. Halbertsma heeft zich er in vastgebeten, maar herhaalt steeds ,,niet op het rollen van koppen'' uit te zijn. Op zijn aandrang gaf het stadsbestuur een half jaar geleden de opdracht tot het houden van een `post-mortem-onderzoek'. Daarvoor werd consultant L. Delfgaauw ingeschakeld, zoals zoveel externe adviseurs een oud-gemeenteambtenaar.

Delfgaauw kreeg opdracht de fouten in de periode 5 augustus 1997-11 maart 1998 te onderzoeken. De periode tot februari 1999, waarin Groen zelf verantwoordelijk was, werd niet onderzocht. ,,Schonehandenpolitiek'', zei ex-wethouder Jikkie van der Giessen (D66) eerder.

Delfgaauw komt tot een aantal weinig verrassende conclusies. ,,Hij trapt veel open deuren in, maar dat is consultants eigen'', zegt raadslid Halbertsma. Delfgaauw schrijft: ,,De lange duur van het proces is een van de verklarende oorzaken waarom uiteindelijk de onderhandelingspositie van de gemeente in het traject verzwakt is''. En: ,,Achteraf bezien was het verstandig geweest als voor een meer projectmatige aanpak was gekozen''. Het zijn precies de conclusies die Groen een half jaar geleden ook al trok.

In een tijd waarin het op het politieke vlak zo rustig is, is dit een onderwerp waarbij de gemeenteraad eens zijn tanden zou kunnen laten zien. Halbertsma zegt dit te zullen doen. ,,Groen vindt het een uitgekauwd onderwerp? Dat zullen we nog wel eens zien.'' Dan berustend: ,,Maar ik moet natuurlijk ook niet alleen komen te staan.''