`Deel zorg op in twee pakketten'

Aan de stijgende vraag naar zorg kan alleen worden voldaan als het huidige aanbod wordt verdeeld in een basispakket dat voor iedereen toegankelijk is en in een aanvullend pakket waarvoor men zich vrijwillig kan (bij)verzekeren.

Zo'n opzet is helder, realiseert de wens van velen om meer of betere zorg en voorkomt dat publieke en private geldstromen door elkaar gaan lopen.

Dit is te lezen in de zevende jaarlijkse editie van `Gezondheidszorg in tel' dat een onderzoeksgroep onder leiding van oud-minister dr. B. de Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in opdracht van vrijwel de gehele zorgsector heeft vervaardigd.

In het rapport wordt geconstateerd dat met deze eerder al door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleite aanpak een op solidariteit gebaseerd zorgstelsel overeind blijft.

De opstellers van `Gezondheidszorg in tel' komen tot deze conclusie nu steeds meer mensen hun recht op zorg via de rechter gaan afdwingen, werkgevers hun zieke werknemers snel willen kunnen laten behandelen en uitspraken van het Europese Hof de basis van het huidige stelsel aantasten.

Met veel slagen om de arm vermoeden de onderzoekers dat het extra geld dat voor het wegwerken van de wachtlijsten beschikbaar is, voldoende is. Dit geldt zeker voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en voor de thuiszorg. Maar of dit inderdaad het geval is weten ze niet: de onderzoekers kampen met weinig en weinig betrouwbare informatie.

Ze signaleren dat, net als in voorgaande jaren, de sector zegt te werken aan een betere registratie van wachtlijsten en wachttijden. Maar dit heeft nog niet geleid tot een betrouwbaar inzicht in de omvang daarvan.

Volgens de onderzoekers is er niet alleen extra geld nodig voor het wegwerken van wachtlijsten, ook een betere organisatie kan daar aan bijdragen. Ze noemen het opmerkelijk dat er zo onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van wachtlijsten zodat eigenlijk ook niet bekend hoe deze het beste kunnen worden bestreden.