D66 wil klassieke taak leger schrappen

De Nederlandse krijgsmacht moet alleen nog opereren in internationaal verband, bij vredesondersteunende missies en humanitaire hulpverlening. Snel, flexibel en inzetbaar zijn de kerntaken van de krijgsmacht in de 21ste eeuw.

Dat staat in het D66-plan `21 voorstellen voor de krijgsmacht van de 21ste eeuw'. Eerder al kwamen de PvdA en GroenLinks met plannen voor de krijgsmacht, het CDA volgt binnenkort.

Net als PvdA en GroenLinks wil D66 de klassieke verdedigingstaak van het leger schrappen en interventietaken bij internationale conflicten belangrijker maken. D66 denkt dat het voorstel geen extra geld hoeft te kosten; anderzijds wil de partij ook niet bezuinigen op Defensie. De PvdA stelde in haar twee maanden geleden gepresenteerde defensieplan voor het eerst dat Defensie meer geld mag uittrekken voor nieuwe taken.

D66 wil een groot aantal oude defensie-eenheden opheffen die niet bij de nieuwe `expeditionaire' taken passen. ,,De tijd van de klassieke dreiging en de noodzaak van massale verdediging van het eigen (...) grondgebied ligt ver achter ons'', aldus de partij. De Democraten pleiten voor de opbouw van een Europese defensiemacht; die is ,,wenselijk en onontkoombaar''.

Personeelsbeleid moet van D66 ,,absolute prioriteit'' krijgen. Het vak van militair is risicovoller geworden en dat heeft consequenties voor de werving en begeleiding van de militairen. Ook de positie van vrouwen, homoseksuelen en allochtonen binnen de krijgsmacht moet worden versterkt. D66 vindt voorts dat de regering actief moet bevorderen dat de minimum leeftijd voor toetreding tot het leger wordt verhoogd van vijftien naar achttien jaar.

Anders dan PvdA en GroenLinks is D66 voorstander van het handhaven van het Duits-Nederlandse legerkorps. Dit korps moet dan wel beter toegerust worden op nieuwe taken voor vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties.

Bij de marine wil D66, net als de PvdA en GroenLinks, het aantal fregatten verminderen ten gunste van een aantal kleinere `korvetten' die voor defensietaken maar ook voor bestrijding van drugssmokkel, milieuvervuiling en illegale bevissing kunnen worden ingezet. Ook wil D66 afzien van de aanschaf van de NH-90-helikopter als vervanging van de Lynx.

De partij wil verder dat vliegveld Valkenburg dicht gaat. De vrijgekomen gronden kunnen geschikt worden gemaakt voor de uitbreiding van de met ruimtegebrek kampende gemeente Leiden.