Verkeersveiligheid

1De vraag van Arjen Ribbens in NRC Handelsblad van 26 oktober of door de overheid met boetes gestreefd wordt naar inkomsten of naar verkeersveiligheid wordt heel helder beantwoord door minister Korthals. Zijn begroting is er van afhankelijk en hij vindt dat ongewenst. Dus toch het geld. Onthutsend is echter dat al vele jaren maar niet wordt ingegaan op de vraag waarom zoveel mensen de snelheidslimieten overtreden. Het is toch te gek om van het idee uit te gaan dat er zoveel kwaadwilligen in het verkeer zijn. Er zijn dus andere oorzaken waaraan overheid en politiek gemakshalve voorbijgaan. Bijvoorbeeld de aanhoudende overheidsrem op de in onze samenleving onmisbare mobiliteit. Onvoldoende openbaar vervoer is al een ernstige misser. Het ontbreken van een visie daarop is echter een ramp.

Waarom hebben wij geen minister voor mobiliteit die zorgt voor onderlinge afstemming van de verschillende vervoersvormen op elkaar? Dan komt er bijvoorbeeld ook meer duidelijkheid over het (on)nut van de Betuwelijn. Een visie ontbreekt blijkbaar ook op verkeersveiligheid. Snelheid kan toch niet de enige factor voor verkeersveiligheid zijn.

Waarom geen preventief beleid met op de weg duidelijk zichtbare politie? Het huidige automatische en uitsluitend repressieve beleid is al te éénzijdig en niet primair op veiligheid gericht. Het gaat dus weer om geld.

Het goedpraten van deze omissies ontsiert het OM en bevestigt de in de samenleving al lang heersende opvatting dat het vermeende zeer omvangrijke en nog voortdurend toenemende wangedrag van de automobilist het gevolg is van wanbeleid van de overheid. Door dergelijk negatief beleid verliest de hedendaagse politiek zijn geloofwaardigheid maar erger is dat het ten koste gaat van de toekomst van komende generaties.