Verkeersveiligheid 3

3De heer Spee doet zijn best het vermoeden te ontkrachten dat de `boetegeldmachine' alleen bedoeld is om de kas van Justitie te spekken. Hij wringt zich in alle mogelijke bochten om een verband tussen controle, boetes en verkeersveiligheid aan te tonen. Bij het verslag over de discussie met minister Korthals van Justitie komt de aap oude mouw: toen wilde Spee niet de boetes tegen de werkelijke grove overtreders verhogen, maar meer kleine vissen vangen, omdat dit meer geld opbrengt!

Als iemand al in gecontroleerde snelheden als alleenzaligmakend middel ter bevordering van de verkeersveiligheid gelooft, dan zou die met een aan de verkeersdeelnemers dwingend opgelegde snelheid meer uithalen. Iedere automobielproducent die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt, heeft zijn auto's al van een intelligente snelheidsbegrenzer voorzien (iedere Porsche en bijna iedere Mercedes en BMW heeft er een). De apparaten worden door de fabrikant voorlopig op een vaste topsnelheid afgesteld, meestal de voor de gemonteerde banden toelaatbare maximumsnelheid.

Maar deze begrenzers zijn ook makkelijk van buitenaf te beïnvloeden. Je zou de begrenzer bij het begin van de bebouwde kom op 50, op binnenwegen op 80 en op rijkswegen op 120 kilometer per uur af kunnen stellen. Dit kan door signaalgevers die in de borden `begin bebouwde kom', `einde bebouwde kom' en `oprit/afrit rijksweg' gebeuren. Ook matrixborden en plaatselijke snelheidsborden kunnen van de benodigde zenders voorzien worden. Een alternatief is de koppeling aan een satellietnavigatiesysteem, dat immers weet op welke categorie weg het voertuig zich bevindt en welke beperkingen ter plaatse van kracht zijn.

Dit is geen toekomstbeeld. De genoemde technieken bestaan en zijn getest (ook in Nederland) en gebruiksklaar. Ik kan mij niet voorstellen dat de toepassing hiervan meer kost dan al die radarpalen, trajectcontroles en surveillanceauto's. Maar als het verkeer op deze manier veiliger gemaakt wordt, valt de inkomstenbron uit de boetes voor snelheidsovertredingen weg, dus zwijgt de heer Spee hierover.