Van het oostelijk front geen nieuws

De Russische fotograaf Oleg Klimov heeft de afgelopen tien dagen doorgebracht bij Russische troepen in Tsjetsjenië. Hij heeft het dagelijks leven aan het front vastgelegd, een leven dat nogal verschilt van de officiële versie die het ministerie van Defensie in Moskou verspreidt. Zo vallen er wel degelijk slachtoffers aan Russische zijde. Evenmin klopt de officiële lezing dat alleen precisiewapens worden gebruikt en dat burgers zoveel mogelijk worden gespaard. Het blijkt in de praktijk ondoenlijk te zijn onderscheid te maken tussen Tsjetsjeense strijders en burgers, zo hielden officieren hem voor. ,,Daarom doden we ze allemaal.''

Overdag zijn de Russen oppermachtig, maar in het donker slaan de rebellen terug. In kleine groepjes vallen ze de Russische soldaten aan, die ook als ze niet worden aangevallen 's nachts geen oog dicht doen. Mijnen zijn een ander wapen van de Tsjetsjenen: in de eenheid die Klimov volgde maakten mijnen op een kwade dag zeven slachtoffers.

De tactiek van de Russen voorziet in vooruitgeschoven elitetroepen van het ministerie van Defensie om de rebellen te verdrijven. Dan volgt het reguliere leger met zwaar geschut en tanks, ondersteund door helikopters en gevechtsvliegtuigen, die dorpen onder vuur nemen. Als het zware werk is gedaan installeren troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zich als bezettingsmacht.

In het oorlogsgebied worden geen buitenlandse media toegelaten. Klimov beschikte over een accreditatie via het Russische blad Medved (de Beer), dat zich afficheert als `tijdschrift voor echte mannen'.

Fotograaf Oleg Klimov (36) werkt sinds 1991 voor NRC Handelsblad. Daarvoor was hij sterrenkundige in de deelrepubliek Tatarstan.