TONEEL

Stuk van Ger Beukenkamp, huisschrijver de amateurtoneelgroep Toetssteen over de vernieling van twee abstracte schilderijen van de Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman.

,,Drama wil de voorstelling [...] niet worden: ze verzandt in bespiegelingen over abstracte en dus volmaakte en dus dode en dus tot vernieling uitnodigende kunst. De realistisch getoonzette voorstelling wordt voorts om zeep geholpen door amateuristisch spel en dito decorwisselingen, waarmee en passant bewezen wordt dat ook figuratieve kunst kwetsbaar is.'' Pieter Kottman, 4 november 1999.

Museum Boijmans van Beuningen, 1/11, 13u00, met discussie na. 13 t/m 22/1, Engelenbak, Amsterdam, Inl. (020) 626 68 66.

**