STE

A. (Arthur) W. H. Docters van Leeuwen (54) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en startte zijn loopbaan als rijksambtenaar in 1969 bij het ministerie van Financiën. Van 1988 tot 1995 was hij hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Daarna werd hij voorzitter van het College van Procureurs-Generaal dat hij ingrijpend reorganiseerde. Na een conflict met toenmalig minister Sorgdrager (Justitie) werd hij ontslagen. Zijn benoeming tot STE-voorzitter wekte in eerste instantie verbazing, maar past wel in de politieke wens om een `bestuurlijke zwaargewicht' aan het hoofd van de toezichthouder te hebben. Binnen het STE-bestuur is Docters van Leeuwen belast met wetgeving, beleid en (inter)nationale contacten.